Skip Ribbon Commands
Skip to main content


İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ‘küresel’ olanla ‘yerel’ olanı birleştiren bir öğretim ve araştırma programını hayata geçirerek, son derece dinamik ve küresel gelişmelere açık bir mecra olmayı amaçlıyor. Bölümün tasarlanma aşamasında; dünya ölçeğinde en ileri sosyoloji programlarına sahip üniversitelerin öğretim ve araştırma konularındaki öncelikleri iyi tespit edildi, eskimiş bir gündeme tutsak olmaktan dikkatle kaçınıldı. Ayrıca ulusal ve uluslararası alanda yayın ve eğitim tecrübesine sahip akademik kadrosu ile bu program Türkiye’deki ve dünyadaki bilgi/düşünce üretimine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.
 
 
İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, disiplinler arasılığı bir öğrenme ve düşünme tarzı olarak benimsemiş; evrensel ahlâk normlarını ve bilimsel etik kavrayışını özümsemiş ve bunlardan asla taviz vermeyen; ilgilendiği alanlarda özgün ve eleştirel bir bakışa sahip, öznel duruşu olmakla beraber farklı inanç, felsefe ve görüşlere açık, dinlemesini bilen; lisans düzeyinde, Türkiye, bölge ve dünya sorunları hakkında fikir üretebilen, lisansüstü düzeyde ise girift toplumsal ilişkilerin mahiyeti ve işleyişi hakkında bilgi de üretebilen, İngilizcenin yanı sıra en az bir Batı ve bir Doğu dilini daha okuyup yazabilen bir öğrenci profili oluşturmayı amaçlıyor.

Sign In